บริษัท โมเทค แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส จำกัด ทำธุรกิจนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ไปขนถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตประตูหน้าต่างด้วยวัสดุ อลูมิเนียม ยูพีวีซี เช่นเครื่องตัด เครื่องเจาะ เครื่องเข้ามุม เครื่องตกแต่งมุม โต๊ะประกอบ รถเข็นวัสดุอุปกรณ์ เครื่องแพคกิ้ง และเราได้นำเข้าเครื่องจักรสำหรับแปรรูปกระจก เช่น เครื่องตัด เจีย เจาะ ลามิเนต เทมเปอร์ อินซูเลต เครื่องพิมพ์ เครื่องดัดโค้งกระจก ทั้งงานอาคาร งานเฟอร์นิเจอร์ และกระจกรถยนต์ นอกจากนี้เราก็ยังนำเข้าเครื่องจักรสำหรับอุสาหกรรมหิน เช่น เครื่องตัด เจาะ เจีย แกะสลัก ซึ่งในอนาคตเราก็ยังมีความประสงค์ที่จะนำเข้าเครื่องจักรในอึตสาหกรรมอื่นๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น

       บริษัท โมเทค แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ เรามีทีมช่างที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรแบบต่างๆหลากหลายประเภทและจากหลากหลายบริษัทผู้ผลิต เราตั้งใจส่งเสรอมและพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมช่างให้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงที่สุด เราได้ส่งเสริมให้ช่างเดินทางไปรับการสอนในโรงงานที่ผลิตเครื่องจักร เพื่อให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่จากผู้ผลิต และนำควารู้ที่ได้มาปรับใช้ในงานบริการ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพ ประสิทธฺภาพ ช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว และสามารถใช้เครื่องจักรผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เรายังมีสต๊อกอะไหล่ไว้เพื่อคอยให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันท่วงทีอีกด้วย

       บริษัท โมเทค แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส จำกัด ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท ผู้ผลิตเครื่องจักรในต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และทางผู้ผลิตในต่างประเทศก็ได้ส่งตัวแทนของบริษัทมาร่วมทำงานกับทางบริาัท โมเทค แมชชีนเนอรี่ เซอร์วิส จำกัด เพื่อส่งเสริมให้การติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากยิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบริาัทผู้ผลิตเครื่องจักรและบริษัท โมเทค แมชชีนเนอรี่ เซอร์วอส จำกัด ทำให้เราได้รับความไว้วางใจและสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตเครื่องจักร สร้างความพึงพอใจในการบริการของเราทั้งก่อนและหลังการขายได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

Visitors: 37,596